Catàleg Ecodisseny Catalunya

Els Catàlegs són reculls de casos d’èxit de productes i serveis sostenibles que es dissenyen, produeixen i/o ofereixen a Catalunya. Aquests exemples mostren la voluntat d’innovació del teixit empresarial català vers l’economia circular. 
L’objectiu dels Catàlegs és donar a conèixer iniciatives que duen a terme empreses i professionals per oferir millors productes i serveis, incorporant la sostenibilitat en la seva visió com un element diferenciador i de competitivitat. 
Aquestes empreses apliquen diferents eines per a la millora dels seus productes o serveis, com són els sistemes de gestió ambiental i/o les etiquetes ecològiques; eines d’avaluació ambiental com l’anàlisi del cicle de vida o altres metodologies d’avaluació qualitatives; i eines per a la innovació ambiental com l’ecodisseny, el disseny per al reciclatge o l’enginyeria sostenible.

http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/estrategia_ecodisseny/cataleg_ecodisseny_catalunya/2018-cataleg-ecodisseny_CAT-CAS.pdf